Şevk-i ruhsârunla dil zülf-i dü-tâdan korkmaz

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Şevk-i ruhsârunla dil zülf-i dü-tâdan korkmaz
Ârzû-yi gene idenler ejdehâdan korkmaz

Eydünüz uşşâkı zâhid nâr ile korkutmasun
Arif olan îrteye kalan belâdan korkmaz

Işk elinden akl âciz olduğun ayb eylemen
Bir raiyyet var mıdur kim pâdişâdan korkmaz

Rihlet eyyamında gamdan incine sanma beni
Korkulu yollarda kişi âşinâdan korkmaz

Eşk ü ahumdan sakınmaz lâ-cerem serv ile gül
Cûydan İncinmez ü bâd-ı sabâdan korkmaz

Ol cefâ-gâr eylemez feryâd ü ahumdan hâzer
Cennetim handan güli bâd-ı sabâdan korkmaz

Düşmanı yâr idinüb yârum unutdı yârını
Yârını anmaz diriga ol Hudâdan korkmaz

Havf ider sanma mahallende Necati'den rakib
Pâdişâhum bellüdür kimi seg gedâdan korkmaz